Dianin chrám (Rendez-vous)

Základní informace


Rendez-vous je národní přírodní památka ev. č. 1450 východně od obce Valtice v okrese Břeclav. Oblast spravuje Správa CHKO Pálava.

Důvodem ochrany jsou lesní porosty panonských teplomilných doubrav na kyselých píscích a panonských dubohabřin s početnou populací dubu ceru (Quercus cerris), krátkostébelné louky s acidofilními suchými trávníky a vegetací efemér a sukulentů, mělký rybník s makrofytní vegetací mělkých stojatých vod, vzácné a ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů včetně jejich biotopů. Od roku 2005 je rezervace zahrnuta do sítě chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

Poloha a dostupnost


Autem

3 min (2,7 km)

Na kole

16 min (4 km)

Pěšky

1:05 h (4,1 km)

Chystáte se na cyklovýlet po okolí?

Kola vám rádi zajistíme. Kontaktujte nás pro zjištění dostupnosti.

Sdílejte tento příspěvek